Tłumacz przysięgły języka angielskiego

DR ROMAN ULIASZ Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/50/15. Tłumaczeniami zajmuje się od 2006 r. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w prawie spółek. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada stopień doktora nauk prawnych uzyskany w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zastaw na akcjach i udziałach w spółkach kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Frąckowiaka. Z racji posiadanego wykształcenia prawniczego oraz praktyki w zawodzie radcy prawnego dr Uliasz specjalizuje się w tłumaczeniach umów handlowych, umów spółek oraz wyroków sądowych, zaś jeżeli chodzi o tłumaczenia ustne - w tłumaczeniach przy sporządzaniu aktu notarialnego. Oferta obejmuje również tłumaczenia standardowych dokumentów, takich jak dyplomy, zaświadczenia, itp. ___________________ W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych pisemnych do obliczenia wynagrodzenia wielkość strony przeliczeniowej to 1125 znaków ze spacjami, przy czym stronę rozpoczętą liczy się jako całą. Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione jest zasadniczo wykonywane w oparciu o sygnowany lub niesygnowany oryginał dokumentu, w razie zaś tłumaczenia z kopii dokumentu (np. kserokopii lub skanu), fakt ten musi zostać odnotowany przez tłumacza przysięgłego w opisie tłumaczenia. Tłumaczenie uwierzytelnione obejmuje również tłumaczenie pieczęci, dopisków i innych elementów dodatkowych tekstu, zaś w razie niemożności ich przetłumaczenia, np. ze względu na nieczytelność, w tłumaczeniu musi być poczyniona odpowiednia wzmianka. W przypadku tłumaczeń ustnych wynagrodzenie tłumacza przysięgłego oblicza się za każdą rozpoczętą godzinę pracy, rozumianą jako czas pozostawania tłumacza do dyspozycji zleceniodawcy.

Dane kontaktowe

NIP:

813-304-38-40

r.uliasz@wp.pl

+48 697 182 627

Zapraszam do kontaktu!